E-learning: Folkuniversitetets introduktionsutbildning

introduktionsutbildning

UPPDRAG
Vi fick det roliga uppdraget att ta fram en ny introduktionsutbildning online åt Folkuniversitetet. Utbildningen riktar sig till cirkelledare och anställda som behöver lära sig om om Folkuniversitetet, dess historia, administration, praktiker och värdegrund.

Vårt mål var att skapa en utbildning som inte bara förmedlar kursens innehåll utan också visar Folkuniversitetets identitet genom grafiska element och videopresentationer av medarbetare. För att förstärka inlärningen och göra utbildningen mer lättillgänglig så blandade vi text, med video och interaktivitet i form av kontrollfrågor efter varje del.

PRESENTATIONER
Istället för att lägga all information i textblock så valde vi att göra presentationer med medarbetare av vissa delar av utbildningen.

kontrollfragor

KONTROLLFRÅGOR
För att hjälpa deltagarna i lärandet och få en kontroll på att de tillgodogjort sig materialet så använde vi oss av kontrollfrågor som deltagarna måste besvara för att gå vidare till nästa del av utbildningen.

DESIGN
Vi skapade en luftig design med många grafiska element för att komma bort från de textblock som tidigare präglat utbildningen. Med hjälp av designen ville vi också förmedla Folkuniversitetets identitet och känsla.

design